Frequently asked questions

De premie Sturing Elektrische Warmte (SEW) is een premie die vanuit de Vlaamse Overheid wordt toegekend aan wie zijn installaties voor elektrische verwarming automatisch laat aansturen met een apparaat. Meer specifiek is de premie SEW bedoeld voor de automatische sturing van elektrische accumulatieverwarming, boiler, warmtepompboiler of warmtepomp. Het Home Energy Management System Lewiz doet precies dat en veel meer: naast automatische sturing biedt Lewiz de verbruiker overzicht over de belangrijkste verbruiksposten in huis en een manier om het energieverbruik optimaal te beheren. Lewiz heeft zijn plaats op de lijst van erkende sturingsapparaten dus zeker en vast verdiend.

Maar wat betekent deze premie voor u als consument? Heel eenvoudig! Indien u Lewiz laat installeren kan u de premie SEW aanvragen, waardoor u 50% van de aankoop- en installatiekosten van het apparaat krijgt terugbetaald. Voor Lewiz komt dit neer op het maximumbedrag van 400 euro. Opgelet: een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat het device door een installateur geplaatst wordt.

De terugverdientijd van het device is van veel factoren afhankelijk (o.a. tarief voor een kWh elektriciteit, aantallen elektrische apparaten, enzoverder). Reken op gemiddeld 2 tot 3 jaar. Indien u in Vlaanderen woont, kan u de premie Sturing Elektrische Warmte (SEW) aanvragen bij aankoop en installatie van Lewiz. Deze premie ter waarde van maximaal 400 euro vermindert de terugverdientijd van Lewiz aanzienlijk.

Het capaciteitstarief is, zoals de naam al aangeeft, een tarief dat te maken heeft met de capaciteit van de elektrische installatie. Tot voor kort betaalde je de distributienetkosten op basis van de hoeveelheid kWh die je verbruikte. Sinds 1 januari 2023 is capaciteitstarief in werking en wordt jouw factuur gedeeltelijk bepaald op basis van jouw hoogste verbruikspiek.

Deze pieken worden gemeten over 15 minuten en zijn het gemiddelde verbruik in deze periode. Hoe hoger de verbruikspiek, hoe hoger de distributienetkosten zijn. De hoogste kwartierwaarde is je maandpiek. De gemiddelde waarden van de 12 vorige maandpieken zal je uiteindelijke capaciteitstarief worden waarvoor je dient te betalen. Voor de meeste huishoudens liggen deze verbruikspieken ‘s ochtends tussen 06:00 en 08:00 uur en ‘s avonds tussen 18:00 en 20:00 uur.

Concreet houdt het capaciteitstarief in dat wie hoge pieken veroorzaakt, meer zal betalen dan wie zijn verbruik spreidt. Als u zogenaamde ‘grote verbruikers’ in huis heeft, zoals een elektrische wagen of een warmtepomp, baat u er bijgevolg bij om het verbruik te spreiden en de toestellen slim aan te sturen. Op deze manier wordt overbelasting van het net vermeden en wordt uw energiefactuur binnen de perken gehouden.

Het capaciteitstarief werd ingevoerd om piekbelastingen van het elektriciteitsnet te vermijden. De laatste jaren evolueert de samenleving namelijk meer een meer naar CO2-neutrale oplossingen. Dit gaat gepaard met de komst van elektrische wagens, warmtepompen en andere toestellen die gebruik maken van grote hoeveelheden elektriciteit. Om het distributienet betrouwbaar te houden, is het belangrijk om overbelasting te vermijden. Om deze reden tracht de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) de bevolking aan te moedigen om het net efficiënter te gebruiken, en de invoering van het capaciteitstarief moet hierbij helpen. Het capaciteitstarief betekent namelijk dat hoe minder u het netwerk belast, hoe minder u moet betalen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Wie spreidt, betaalt minder. Lewiz zorgt voor een gelijkmatige spreiding van uw elektriciteitsverbruik over de tijd, door de energieverslindende toestellen in huis actief aan te sturen. Op deze manier zorgt Lewiz ervoor dat uw piekverbruik niet boven een gelimiteerd niveau uitstijgt, dat u kiest. Zo blijft het capaciteitstarief onder controle, waardoor uw elektriciteitsfactuur gevoelig verminderd kan worden.

Lewiz zorgt er dus voor dat de eventueel aanwezige elektrische wagen bij voorkeur vertraagt wordt opgeladen. Indien er een batterij aanwezig is, zal Lewiz ervoor zorgen dat piekverbruik opgevangen worden door energie vanuit de batterij en niet vanuit het net.

Lewiz regelt de optimalisatie van de zelfconsumptie door het sturen van apparaten zoals een batterij, warmtepomp, laadpaal, … en er op die manier voor te zorgen dat opgewekte energie niet op het net geplaatst wordt, maar lokaal verbruikt wordt of opgeslagen wordt voor later verbruik.

Verbruikspieken meten gaat in principe alleen met een digitale elektriciteitsmeter. Een klassieke meter is immers niet in staat om te registreren wanneer u veel of weinig stroom verbruikt. Bij de installatie van zonnepanelen krijgt u automatisch een digitale meter.

Toch kan u ook zonder digitale meter gebruik maken van Lewiz. De installateur zal dan bij de installatie van Lewiz zelf een meter installeren die de nodige meetdata zal registreren en doorsturen naar Lewiz. Deze meter is geen digitale meter van de netbeheerder en heeft dus absoluut geen invloed op het al dan niet behouden van een terugdraaiende teller. Wel betaalt u dan een forfaitair bedrag. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Wat als ik geen digitale meter heb?’.

Als u niet bij de gezinnen bent die al over een digitale meter beschikken, dan betaalt u sinds 1 januari 2023 een forfaitair bedrag voor het capaciteitstarief. De regulator heeft immers voorzien in een minimale bijdrage, die overeenstemt met 2,5 kW aan piekcapaciteit. Bovendien wordt 20% van het capaciteitstarief aan een hoger tarief aangerekend aan klanten die (nog) niet over een digitale meter beschikken.

Indien u geen elektrische wagen, batterij of zonnepanelen-installatie in huis hebt, is de terugverdientijd voor Lewiz momenteel te hoog. Maar, over niet al te lange tijd, zal vrijwel iedere Europeaan over een elektrische wagen, zonnepanelen en/of een batterij beschikken. U kunt dus maar beter op de toekomst voorbereid zijn, en het future-proof device Lewiz kan u daarbij helpen!

Dit is afhankelijk van de exacte situatie en het energie verbruiksprofiel van het gezin in kwestie. In sommige gevallen zal Lewiz interessant zijn, in andere gevallen dan weer niet.

Niettegenstaande moet toch benadrukt worden dat Lewiz toelaat om uw specifiek energie verbruikersprofiel in kaart te brengen aan de hand van de monitoring applicatie. Dit verbruikersprofiel levert gericht advies op aangaande welke apparaten (zonnepanelen, batterij, …) voor uw situatie interessant kunnen zijn. Het is onze overtuiging dat energie alleen maar duurder zal worden, waardoor het nu al nuttig is om te meten (en te weten), zodanig dat op termijn de energierekening onder controle gehouden kan worden.

Momenteel kunnen er twee omvormers en twee laadpalen worden aangesloten op Lewiz. Voorlopig is sturing echter slechts op 1 van de 2 laadpalen van toepassing. Naar de toekomst toe wordt dit wel mogelijk op beide of meerdere laadpalen.

Daarnaast kunnen meerdere ModBus apparaten aan Lewiz gekoppeld worden door een extra kWh-elektriciteitsmeter aan te sluiten om deze energiestromen te monitoren.

Hebt u nog vragen over Lewiz?

Stel uw vragen hier. Wij luisteren graag.