Toekomstgericht

De elektrificatie van het huishouden gaat in sneltempo verder. De energiemarkt is in beweging. De overheid past de spelregels in functie daarvan aan en komt met nieuwe initiatieven, zoals het capaciteitstarief en energienormen. Het valt met zekerheid te verwachten dat er steeds meer nieuwe initiatieven zullen komen. Lewiz kan vanaf afstand softwarematig ge-update worden om met deze nieuwe initiatieven om te gaan. Komen er nieuwe flexibele tarieven en wordt het toch interessanter om terug ’s nachts op te laden? Lewiz zal zich aanpassen. Komen er nieuwe grootverbruikers bij in het huishouden? Lewiz kan er mits integratie aan gekoppeld worden.

Lewiz is een besparing voor de klant, maar is ook de beste oplossing voor jou als installateur. Op deze manier kan je blijvende service bieden aan je klant en steeds opnieuw inspelen op veranderende omstandigheden als je dat wenst.

Interesse of vragen over Lewiz?

Wij staan klaar om u te helpen.